Zwroty i reklamacje - Autopacz

autopacz logo
Przejdź do treści

Zwroty i reklamacje

Kontakt
Polityka Zwrotów
W Autopacz zależy nam na zadowoleniu naszych klientów i zapewnieniu im najwyższej jakości usług. Rozumiemy, że czasami zakupiony produkt może nie spełniać oczekiwań, dlatego oferujemy prosty i przejrzysty proces zwrotów.

§ I Prawo do Zwrotu
Klienci mają prawo do zwrotu zakupionych produktów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Aby skorzystać z prawa do zwrotu, należy poinformować nas o swojej decyzji w formie jednoznacznego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, faxem lub e-mailem).

§ II Warunki Zwrotu
1. Stan Produktu: Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym. Nie przyjmujemy zwrotów produktów uszkodzonych lub noszących ślady użytkowania, które wykraczają poza zwykłe sprawdzenie produktu.

2. Dokumentacja: Do zwrotu należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę).

3. Koszty Zwrotu: Koszty wysyłki zwrotnej ponosi klient, chyba że produkt jest wadliwy lub niezgodny z zamówieniem. W takim przypadku Autopacz pokryje koszty zwrotu.

§ III Proces Zwrotu
1. Zgłoszenie Zwrotu: Prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta poprzez e-mail biuro@autopacz.pl

2. Wysyłka Produktu: Po zgłoszeniu zwrotu, należy wysłać produkt na adres Autopacz ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie przesyłki, aby uniknąć uszkodzeń w trakcie transportu.

3. Zwrot Środków: Po otrzymaniu i zweryfikowaniu zwróconego produktu, zwrócimy należność za zakup w ciągu 14 dni roboczych. Zwrot środków nastąpi przy użyciu tej samej metody płatności, którą użyto podczas zakupu, chyba że zostanie ustalone inaczej.

§ IV Wymiana Produktu
W przypadku, gdy zamiast zwrotu preferują Państwo wymianę produktu na inny, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta. Postaramy się jak najszybciej zrealizować Państwa prośbę, o ile wybrany produkt będzie dostępny w naszym magazynie.

Kontakt
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki zwrotów, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta:

- E-mail: biuro@autopacz.pl
- Adres: Autopacz ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław

Zespół Autopacz zawsze chętnie pomoże i udzieli wszelkich potrzebnych informacji. Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z naszych usług.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Załącznik nr 2 do Regulaminu z dnia ……….2016 r.

……………………………., …………………….
          Miejscowość    Data


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Dane konsumenta
(imię i nazwisko, adres, e-mail kontaktowy)
Adresat: AUTOPACZ – ADRIAN BERNEKIER
ul. Paczkowska 26
50-203Wrocław
Adres e-mail: biuro@gmail.com
Telefon: …………………………


Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży towaru:

Prosimy wyraźnie wskazać nazwę towaru/ kolor/ rozmiar/ ilość sztuk:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dowód zakupu (prosimy zaznaczyć właściwe):
□ Paragon numer: ....................................................................
□ Faktura numer: .....................................................................
□ Inny: ......................................................................................

Proszę o:
ZWROT kwoty .................................. zł (słownie: ..................................................................)
□ przelewem na rachunek bankowy:
…………………………………………………………………………………………………...

Imię i nazwisko właściciela rachunku: ………………………………………………………………………………………………………….
Czytelny podpis Klienta
Wróć do spisu treści